KONTAKT
Besöksadress
Bruksgatan 22, Skoghall
Telefon
054-510075
E-postadress
info@khav.se
Bankgiro
5083-8424

LARS LERIN såld för 196 000 kr
Inlämning pågår till nästa kvalitetsauktion
MYNT
Just nu stor efterfrågan på mynt, smycken, fickur